top of page
Nam chuyên nghiệp

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Tìm hiểu nghệ thuật bán hàng!

Sự thăng trầm trong kinh doanh và marketing là một hiện tượng diễn ra liên tục. Có những thời điểm nền kinh tế đang bùng nổ và có những thời điểm khác nó lại suy thoái. Cách tốt nhất và hiệu quả nhất để duy trì doanh số bán hàng của bạn tốt là có một đội ngũ nhân viên bán hàng có động lực cao. Điều này có thể đạt được bằng cách liên tục huấn luyện lực lượng bán hàng của bạn. Chương trình Huấn luyện đội ngũ bán hàng của bạn cung cấp cách tiếp cận chuyên sâu về huấn luyện. Học viên bán hàng thoải mái tương tác với huấn luyện viên bán hàng để giải tỏa những nghi ngờ và khó khăn của họ. Chương trình cũng đào tạo Trưởng phòng kinh doanh để hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của từng nhóm bán hàng trong quá trình bán hàng. Ngoài ra, tác động đến hiệu suất cá nhân và hiệu suất tập thể của nhóm được theo dõi thông qua các phương pháp đơn giản được thảo luận trong chương trình. Chương trình cũng đưa ra các chiến lược độc đáo để đào tạo nhân viên bán hàng, những người được cung cấp các chiến thuật ngay từ khi chào hàng cho đến chốt bán hàng.

 • Giải thích và chứng minh quy trình mua và bán. 

 • Lập kế hoạch và chuẩn bị cho các cuộc họp. 

 • Xây dựng các câu hỏi trong bối cảnh bán hàng và lắng nghe phản hồi của khách hàng một cách hiệu quả. 

 • Giải thích cách giao tiếp hiệu quả có thể hỗ trợ họ khi thực hiện cuộc phỏng vấn bán hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. 

 • Kết hợp các giải pháp sản phẩm với nhu cầu cá nhân của khách hàng. 

 • Xác định các loại người mua khác nhau. 

 • Chứng minh cách đạt được sự cam kết của khách hàng đối với bước tiếp theo. 

 • Chi tiết cách kết thúc bán hàng hiệu quả hoặc đạt được cam kết hành động trong tương lai.

Bạn sẽ được lợi như thế nào

 • Chương trình đào tạo Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp giúp phát hiện và thảo luận hiệu quả nhu cầu của khách hàng, cải thiện khả năng tương tác tức thời với người mua.

 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp xây dựng khả năng của người bán trong việc dẫn dắt các cuộc trò chuyện bán hàng cùng có lợi với bất kỳ khách hàng nào, vào bất kỳ lúc nào.

 • Hàng triệu chuyên gia bán hàng trên khắp thế giới đã được hưởng lợi từ các kỹ năng bán hàng hiệu quả được giảng dạy trong khóa đào tạo bán hàng này. 

 • Các chương trình đào tạo bán hàng thường thiếu ROI và thiếu định hướng. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp là chương trình đào tạo bán hàng dựa trên nghiên cứu được thiết kế cho mọi người bán -- bất kể vị trí hay nhiệm kỳ. 

 • Làm nổi bật các phương pháp bán hàng tốt nhất mà người bán cần phải vượt trội trong việc đạt được hạn ngạch, phát triển hoạt động kinh doanh mới và tăng trưởng tài khoản, chương trình đào tạo bán hàng này trau dồi và phát triển các kỹ năng bán hàng phổ quát để vượt chỉ tiêu.

Basic Selling Skills: Services
bottom of page